Patience.

Patience is a virtue that carries a lot of wait.

Monday, June 7, 2010

~Warak dan tamak.~


Warak ialah meningalkan perkara yang makruh.
Tamak ialah tidak mengajarkan ilmu yang telah diperolihi.
Orang yang warak akan menguatkan agama.
Orang yang tamak akan melemahkan agama.
Waallahu a'alam.

No comments:

Post a Comment